Instytut Vivadental

Badania Naukowe i Prace Badawczo – Rozwojowe

Witamy na stronie Vivadental poświęconej nauce. Działalność naukowo-badawcza w dziedzinie implantologii, biomateriałów, komórek macierzystych i czynników wzrostu, to bardzo istotny obszar aktywności inwestycyjnej i funkcjonalnej VIVADENTAL. Spółka upatruje dla siebie szansy wykorzystania zarówno potencjału intelektualnego i technologicznego, jak i niebagatelnego doświadczenia i znajomości przedmiotu i oczekiwań w zakresie nowatorskich rozwiązań dla lekarzy i pacjentów. Zachowując konsekwencje tych nakładów spółka ma szanse uzyskać poważne efekty biznesowe i wzmocnić wizerunek dla działalności klinicznej i dydaktycznej. Wstępem było podpisanie umowy o współpracy z Politechniką Gdańską oraz zatrudnienie pierwszych pracowników naukowych. Pierwsze sukcesy na tym gruncie odniesione w zespole, którego kierownictwo objął Pan Profesor dr hab. Inż. Andrzej Zieliński z Politechniki Gdańskiej, to przede wszsystkim przygotowywany obecnie wniosek patentowy wypracowanego wspólnie nowatorskiego rozwiązania personalizowanych implantów stomatologicznych o budowie anatomicznej. Jest ono unikalne w skali światowej i nie ma odpowiedników w stosowanych obecnie technologiach produktowych i procesowych. Otwiera całkowicie nowe możliwości zastosowań materiałowych oraz materiałów najnowszej generacji, które stworzyć mogą zupełnie nową jakość implantologii, w szczególności przedłużenie żywotności, poszerzenie wskazań do leczenia oraz redukcję cen. W kwietniu 2014 roku Instytut VIVADENTAL rozpoczął nowy projekt naukowo-badawczy wspólnie z Wydziałem ETI PG – zastosowanie optycznej tomografii koherentnej w stomatologii. W planie jest kolejny realizowany wspólnie Uniwersytetem w Bordeaux nad stworzeniem implantu stawu skroniowo-żuchwowego, wykorzystujący doświadczenia kliniczne Kliniki VIAVADENTAL w leczeniu zachowawczym tych dolegliwości, które dotyczą ponad 1/3 pacjentów.

MISJA

Misją Instytutu Vivadental w dziedzinie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie medycyny, aby dostarczać polskiemu społeczeństwu najlepsze możliwości leczenia uzębienia.

MOTTO

Mottem naszej działalności jest zawiązywanie aliansów strategicznych zorientowanych na prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w medycynie ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania produktowe, procesowe, sprzętowe i farmakologiczne. Chcemy budować silne i długotrwałe partnerstwa z ośrodkami klinicznymi, medycznymi, uniwersyteckimi, naukowymi, badawczymi i gospodarczymi oraz przedsiębiorstwami dostarczającymi najlepsze produkty w dziedzinie medycyny.

WIZJA

Wizja Instytutu VIVADENTAL skierowana jest na przyszłość, w której medycyna regeneracyjna pozbawiona będzie wszelkich ograniczeń, dając absolutne możliwości terapii i tworzenia pięknego uzębienia w każdym przypadku.

CELE

Celem Instytutu VIVADENTAL w dziedzinie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jest identyfikacja wszelkich ograniczeń w leczeniu stomatologicznym, a następnie ich skuteczna eliminacja poprzez udział w projektach finansowanych ze źródeł własnych oraz z funduszy instytucji państwowych i podmiotów zewnętrznych.